Over Iselinge|Opleiding|Studie-info|Scholen|Agenda 
    U bent hier: Iselinge Hogeschool > Studie-info > Studiekosten
 

Studiekosten

De hoogte van het wettelijke collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van OC&W. Het wettelijke collegegeld voor studiejaar 2013-2014 is vastgesteld op € 1835,-. De hoogte van het gedeeltelijk wettelijk collegegeld wordt jaarlijks door het College van Bestuur van Iselinge Hogeschool vastgesteld. Meer informatie over het collegegeld is te vinden in het menu aan de linkerkant.

 

Als je gaat studeren aan de academische pabo van Iselinge Hogeschool moet je rekening houden met een extra jaarlijks bedrag van € 500,- voor het universitaire programma van de Open Universiteit.

 

Als je wilt, kun je het collegegeld in termijnen betalen. Als je het collegegeld in één keer wilt betalen dan wordt dit bedrag eind augustus van je rekening afgeschreven.

 

Boeken

Voor boeken betaal je het eerste jaar ongeveer € 600,-. Deze boeken gebruik je tijdens de gehele opleiding.

 

Overige kosten

De overige kosten voor readers, excursies, studentenactiviteiten en abonnementen verschillen per studiejaar. Tijdens de kennismakingsdag krijg je hierover meer informatie.

 

Studiefinanciering

Als je de voltijdopleiding volgt, heb je in de regel recht op studiefinanciering. Op de site van de DUO vind je meer informatie over studiefinanciering.

 

Studiefinanciering is niet van toepassing voor studenten in de deeltijdopleiding. Wel is het mogelijk onder bepaalde voorwaarden in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Informatie hierover staat ook op de site van de DUO.

 

Het decanaat van je huidige school en dat van Iselinge Hogeschool heeft uitgebreide informatie over studiefinanciering. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de administraties van scholen voor voortgezet onderwijs en op de site van de DUO.

 

Fondsen en subsidies

Wie niet onder de wet studiefinanciering valt, kan met hulp van de decaan proberen om via de gemeente of een particulier fonds een bijdrage in de studiekosten te krijgen. Er is een afstudeerfonds bij Iselinge Hogeschool voor als je buiten je schuld meer tijd nodig hebt dan de reguliere vier jaar en er bestaat een landelijk afstudeerfonds voor studenten die bestuurlijk werk doen voor de grotere landelijke studentenorganisaties.