Over Iselinge|Opleiding|Studie-info|Scholen|Agenda 
    U bent hier: Iselinge Hogeschool > Scholen > Projecten en activiteiten
 

Projecten en activiteiten

Multimediale vaardigheid

Iselinge Hogeschool ontwikkelt zich tot een pabo waar volop aandacht is voor mediadidactiek. Samen met Teleac/SchoolTV en Stichting MijnKindOnline wordt uitvoering gegeven aan een project waarbinnen studenten activiteiten mediawijsheid ontwerpen en waarbij zij mediamovies produceren voor het tv-weekjournaal. Met zeven basisscholen in de regio wordt een aanvraag ingediend om een gezamenlijk multimediaal en mediawijs project te starten, waarbij ook studenten worden ingeschakeld. Een eerste groep studenten doet in 2009-2010 ervaring op met het programma digital cre8tor: een modulereeks waarin zij multimediale vaardigheden verwerven. Iselinge Hogeschool is de eerste pabo die dit programma invoert.

 

Opbrengstgericht werken

In 2009-2010 doet Iselinge Hogeschool mee met een leesverbeteringsproject OpbrengstGericht Werken. Samen met het lectoraat gaat een groep studenten aan de slag met het in kaart brengen van aanbevelingen voor goed taal- en leesonderwijs. Op basis van studie zal met behulp van een digitale video-toolkit door studenten opnames gemaakt worden van instructies en organisatievormen bij leesonderwijs. Studenten, mentoren en opleiders bespreken deze opnames aan de hand van door het lectoraat ontwikkelde kijkwijzers.