Over Iselinge|Opleiding|Studie-info|Scholen|Agenda 
    U bent hier: Iselinge Hogeschool > Opleiding > Keuzemogelijkheden
 

Keuzemogelijkheden

Je bepaalt tijdens je opleiding steeds meer zelf wat je leert. Je kunt kiezen voor een specifieke levensbeschouwelijke stroming of aan een aanvullend programma deelnemen dat leidt tot een diploma voor het PC- of RK-onderwijs of het behalen van het certificaat openbaar onderwijs. Elke student specialiseert zich tenminste in één kunstvak en één wereldoriënterend vak. Je kiest tijdens de tweede helft van de studie voor een specialisatie jonge kind (groep 1 tot en met 4) of oude kind (groep 5 tot en met 8). In het laatste deel van de studie kun je door middel van een minor kiezen voor een verdiepend of verbredend onderwerp. Je rondt de opleiding af met een lange stage of lio-stage. Tijdens die stage werk je aan je afstudeerwerkstuk. Het onderwerp en de kwaliteit ervan zijn van invloed op de interesse die werkgevers voor je kunnen hebben.

 

Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om meer uit je studie te halen en te bouwen aan je eigen toekomst. Afhankelijk van je opleidingsvariant kun je tijdens je studie studiepunten verdienen door opdrachten op scholen uit te voeren. Om de bevoegdheid te krijgen om bewegingsonderwijs aan groep drie tot en met acht te geven, kun je de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs volgen. Een deel van de leergang kun je al tijdens je opleiding afronden. We bieden je ook de mogelijkheid kosteloos een opleiding tot daltonleerkracht te volgen. De daltonpedagogiek gaat er vanuit dat ieder mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn omgeving.

 

Als je bijzondere interesse hebt voor het oudere kind, kun je als student van de vierjarige opleiding in het laatste opleidingsjaar kiezen voor een minor po/vo. In deze minor staat de aansluiting tussen basis- en voortgezet onderwijs en het werken met leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs centraal. Als je het een uitdaging vindt om in het speciaal basisonderwijs (SBAO) te werken, is het mogelijk tijdens de opleiding stage te lopen op een school voor speciaal basisonderwijs.