Leer voor je leven

Zij-instroom

Bij Iselinge Hogeschool is het mogelijk een scholing als zij-instromer te volgen. Het zij-instroomtraject biedt startende leraren de mogelijkheid om via een geschiktheidsonderzoek en een deeltijd verkort scholingstraject een bevoegdheid te krijgen als leraar in het basisonderwijs.

Deeltijd verkorte opleiding of zij-instroom scholing?

Bij de deeltijd verkorte opleiding sta je als student ingeschreven bij Iselinge Hogeschool. Je hebt onderwijs op maandag- en woensdagavond en je loopt twee dagen stage per week. Voorwaarde is een afgeronde HBO- of WO-opleiding. Je rondt de opleiding af met een HBO-diploma leraar basisonderwijs.

Als zij-instromer moet je eveneens in het bezit zijn van een afgeronde HBO- of WO-opleiding. Nadat je het geschiktheidsonderzoek positief hebt afgerond, ga je aan de slag als zij-instromend leraar (minimaal 0,4 fte). Je hebt dus een aanstelling op een school en daarnaast studeer je. Je staat niet ingeschreven als student. Je scholingsprogramma valt niet onder de door de overheid bekostigde opleidingen. De school ontvangt een factuur voor de scholing. Je rondt de opleiding af met een getuigschrift, gelijkwaardig aan het diploma leraar basisonderwijs.

Voor wie?

Het besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs staat open voor personen met een afgeronde, door de NVAO geaccrediteerde hbo- of wetenschappelijke opleiding.

De eerste fase: het geschiktheidsonderzoek

Wil je als zij-instromer aan de slag, dan is de eerste stap het aanvragen van een geschiktheidsonderzoek. Dat doe je normaal gesproken niet zelf. Over het algemeen heb je al contact met een school of bestuur die jou wil benoemen. Het ‘bevoegd gezag’ vraagt dan het geschiktheidsonderzoek aan. De school/het bestuur betaalt de kosten voor het onderzoek.

Uit het geschiktheidsonderzoek blijkt of je als potentiële zij-instromer over voldoende eerder verworven competenties beschikt, om direct als zij-instromer aan de slag te gaan naast het volgen van de opleiding.

De tweede fase: de scholing en begeleiding

Als je door het geschiktheidsonderzoek hebt aangetoond direct als zij-instromer voor de klas  te kunnen staan, start de fase van de scholing en begeleiding. Een uitkomst van het toelatingsonderzoek kan zijn dat je tijdens het traject 1 dag per week stage moet lopen op een reguliere basisschool. Houd hier rekening mee bij het maken van afspraken met de school waar je zij-instromer wordt. Je moet het scholingstraject binnen een termijn van twee jaar afronden.

Op basis van de uitkomst van het geschiktheidsonderzoek wordt een persoonlijk scholingsplan opgesteld. Dit scholingsplan wordt met de zij-instromer, een vertegenwoordiger van de opleiding en een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag doorgesproken. Door gezamenlijke ondertekening wordt onderstreept dat alle partijen zich verantwoordelijk weten voor het welslagen van de scholing én begeleiding. 

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn