Leer voor je leven

Overschot leraren slaat om naar stijging vacatures in basisonderwijs

Door leerlingendalingen en bezuinigingen raakt steeds meer onderwijspersoneel in het primair onderwijs zijn baan kwijt. Als het aantal werklozen verder groeit, neemt de kans op het vinden van een nieuwe baan af. Meer mensen solliciteren op dezelfde vacature. Vanaf 2016 verandert de situatie omdat door de vergrijzing veel onderwijspersoneel met pensioen gaat en er juist personele tekorten ontstaan.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Participatiefonds, dat de werkloosheidsuitkeringen in het basisonderwijs beheert. Volgens de laatste prognoses bedraagt het lerarentekort in 2016 al 1400 fulltime banen en in 2019 zelfs bijna het dubbele daarvan.

Met pensioen

Participatiefonds-directeur Franz van Dijk: 'Tussen 2016 en 2019 krijgen de scholen weer te maken met veel vacatures voor leerkrachten omdat veel ouderen met pensioen gaan. Om vanaf 2016 genoeg en goed opgeleide leerkrachten te hebben, moeten scholen juist bestaande kennis en ervaring en ook jonge leerkrachten binnenboord kunnen houden. Dat zou kunnen door het geld dat opgaat aan uitkeringen van ontslagen leerkrachten, deels productief te blijven inzetten voor het onderwijs. Coach daarmee bijvoorbeeld startende leerkrachten. Dit sluit ook aan op het Regeerakkoord waarin staat dat het onderwijs zich moet ontwikkelen van 'goed naar excellent' en daarin is het hebben van voldoende goed opgeleide leerkrachten cruciaal.'

Ontwikkeling aantal vacatures

Waar vijf jaar geleden scholen nog veel vacatures kenden, is landelijk dat beeld op veel plekken verdwenen. Volgens ramingen in een 'Kamerbrief' van 3 juli van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat landelijk het lerarentekort weer toenemen van 1.400 fulltime banen in 2016 (1,4 procent van de werkgelegenheid) naar 2.700 fulltime banen in 2019 (2,8 procent van de werkgelegenheid). Behalve dat veel leraren met pensioen gaan, daalt op dit moment tevens het aanbod aan afgestuurde leerkrachten van de pabo.

Stijging vacatures

Als na 2016 het aantal vacatures weer gaat stijgen, verdwijnt de boventalligheid niet in één keer in het hele land. Werkloze leerkrachten verhuizen niet automatisch naar regio's met veel verwachte vacatures zoals Zuidelijk Noord-Holland (Amsterdam) en Rijnmond (Rotterdam). Veel leerkrachten zijn vrouwen met parttime banen van wie de partner in dezelfde omgeving werkt.

Aantasting kwaliteit

De helft van de scholen verwacht dat de gevolgen van de leerlingenkrimp en de bezuinigingen de kwaliteit van het onderwijs aantasten. Dit leidt volgens hen tot grotere klassen en minder aandacht voor zorgleerlingen. Verder zien zij het ziekteverzuim en de werkdruk toenemen en vinden ze de aantrekkelijkheid van het werken in onderwijs achteruitgaan.

Lees hier het onderzoek van het Participatiefonds.
Bron: Participatiefonds – www.participatiefonds.nl

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn