Leer voor je leven

Nieuws en pers

 

De open dag 2 november was een succes!

We mochten weer veel studiezoekers (154!) ontvangen. De belangstelling voor de presentaties, waarin de eerste curriculumvernieuwingen voor de pabo al zichtbaar waren, was groot. De minicolleges die gegeven werden in het KCO werden enthousiast bijgewoond en een nieuwe studiemogelijkheid, het zij-instroom traject, werd onder de aandacht gebracht. De ad-opleiding kon weer rekenen op veel belangstelling. De eerste studenten van deze opleiding bij Iselinge Hogeschool deelden enthousiast hun studie-ervaringen. Natuurlijk hebben we ook getrakteerd omdat Iselinge Hogeschool voor het derde jaar op rij topopleiding is! Iedere bezoeker kreeg een reep Tony Chocolonely. 28 november, tijdens de proefstudeerdag, is er opnieuw een gelegenheid voor studiezoekers om kennis te maken met de pabo van Iselinge Hogeschool. De eerste aanmeldingen voor deze dag zijn er al. 

Bekendmaking

3 juli 2019

De raad van toezicht van Iselinge Hogeschool heeft drs. Anne-Marie Haanstra benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder. Anne-Marie volgt per 15 augustus 2019 Ans van Eijndhoven op.

_mg_8262-5_6000

Anne-Marie heeft 17 jaar ervaring in het hoger beroepsonderwijs. Op dit moment is ze werkzaam als programmamanager bij de HAN, faculteit Economie & Management.

“Ze is een vakvrouw met energie en gedrevenheid die kansen ziet om samen met anderen vorm te geven aan de toekomst van de hogeschool” aldus de voorzitter van de raad van toezicht Mark Slinkman. “We zijn blij dat Anne-Marie de keuze voor Iselinge Hogeschool heeft gemaakt en kijken uit naar de samenwerking.”

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2413962/Iselinge-Hogeschool-krijgt-nieuwe-directeur

https://www.regio8.nl/iselinge-hogeschool-krijgt-nieuwe-directeur/content/item?1137080

https://www.gelderlander.nl/doetinchem/haanstra-nieuwe-directeur-pabo-iselinge-hogeschool-in-doetinchem~a6c45cee/ 

https://www.geldersepost.nl/nieuws/algemeen/268772/nieuwe-directeur-bestuurder-iselinge-hogeschool-

https://www.ad.nl/doetinchem/haanstra-nieuwe-directeur-pabo-iselinge-hogeschool-in-doetinchem~a6c45cee/

 ---

In de media

29 juni 2019

In 2022 muziekeducatie voor alle basisschoolleerlingen

 --

Nieuwsbericht NWO- promotiebeurs

6 juni 2019

Yolande Potjer, docent geschiedenis aan Iselinge Hogeschool, heeft een prestigieuze NWO- promotiebeurs voor leraren ontvangen. Deze beurs biedt docenten in Nederland de gelegenheid om naast hun docentschap maximaal vijf jaar te werken aan hun promotie. Doel van de NWO-promotiebeurs is om kennis en ervaring ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Daarnaast heeft de NWO-promotiebeurs tot doel om de aansluiting tussen universiteiten en scholen te vergroten. 

_mg_6847-3_6000Yolande Potjer heeft de beurs gekregen voor het onderzoek: Historisch redeneren stimuleren met behulp van onderzoekend leren: ontwikkeling en evaluatie van een professionaliseringsprogramma voor basisschoolleraren. "Historisch redeneren is een verzamelterm voor een aantal vaardigheden zoals historische vragen stellen, kritisch bronnen gebruiken, een gebeurtenis beschrijven vanuit verschillende gezichtspunten en argumenteren. Het is belangrijk dat leerlingen in het basisonderwijs deze vaardigheden ontwikkelen, omdat dit kinderen nieuwsgierig maakt en ze helpt een goed beeld van het verleden te ontwikkelen. Wat kinderen leren bij historisch redeneren gaat echter verder dan alleen het vak geschiedenis: ze leren de vaardigheden die horen bij burgerschap en bij mediawijsheid." In Nederland wordt historisch redeneren al wel veel in het voortgezet onderwijs gebruikt, maar nog niet in het basisonderwijs, terwijl de inspectie wil dat juist in het basisonderwijs aan deze vaardigheden wordt gewerkt. Onderzoek in Groot-Brittannië, Canada en de Verenigde Staten laat zien dat basisschoolleerlingen dit ook kunnen. "In mijn onderzoek ga ik een methodiek ontwikkelen waarmee basisschoolleraren met onderzoekend leren historische redeneervaardigheden bij leerlingen stimuleren. Tijdens een professionaliseringstraject leren basisschoolleraren om historisch te redeneren en dit in onderzoekend leren-lessen te bevorderen bij hun leerlingen". Het onderzoek wordt begeleid door prof. dr. Carla van Boxtel (UvA) en dr. Marjolein Dobber (VU).

NWO noemt het onderzoek belangrijk voor het onderwijs, omdat het toevoegt aan de bestaande vakdidactiek en jonge leerlingen belangrijke maatschappelijke vaardigheden biedt. 

Wil je meer weten? Neem contact op met Yolande Potjer (yolande.potjer@iselinge.nl)

--- 

In de media

27 maart 2019

Pabostudenten nemen scholen in regio over

---

Nieuwsbericht 

6 februari 2019

Nieuwe associate degree-opleiding in Doetinchem gestart
49 studenten starten met nieuwe ad-opleiding Pedagogisch Educatief Professional.

ad-studenten_cohort_2019_6000

Iselinge Hogeschool en het Graafschap College verwelkomden op woensdag 6 februari het eerste cohort studenten van de nieuwe associate degree-opleiding. De 49 studenten worden opgeleid tot pedagogisch educatief professionals voor het onderwijs, kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg.

De studie is een tweejarige deeltijdopleiding op hbo-niveau 5. Het niveau van deze opleiding zit tussen mbo4 en een hbo-bacheloropleiding in. Het sluit goed aan bij mbo4-opleidingen zoals onderwijsassistent, pedagogisch medewerker, sociaal cultureel werker en sport- en bewegingscoördinator.

De opleiding start opnieuw in februari 2020. Iselinge Hogeschool en het Graafschap College presenteren de associate degree ook op de open dag van Iselinge Hogeschool op 9 februari 2019.

Meer informatie over deze opleiding is te vinden via www.iselinge.nl/ad.

4 oktober 2018Iselinge Hogeschool nogmaals topopleiding in Keuzegids Hbo

Iselinge Hogeschool heeft voor het tweede jaar op rij het predicaat topopleiding verdiend volgens de Keuzegids Hbo 2019. Dit is vandaag bekend gemaakt door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.).

Voor het tweede opeenvolgende jaar is onze opleiding tot leraar basisonderwijs in Doetinchem uitgeroepen tot de beste pabo van Midden- en Oost-Nederland. De keuzegids schrijft: 'Iselinge krijgt veel complimenten, niet alleen van de studenten maar ook van de experts.' Iselinge Hogeschool behoort met deze score tot de beste pabo’s van Nederland.

Meer informatie over de Keuzegids Hbo 2019 is te vinden via www.keuzegids.nl.

---

Iselinge Hogeschool en Graafschap College starten in februari met ad-opleiding Pedagogisch Educatief Professional.

2 oktober 2018

Goed nieuws! De NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) heeft groen licht gegeven voor de start van de tweejarige associate degree Pedagogisch Educatief Professional in februari 2019 in Doetinchem.

De opleiding tot Pedagogisch Educatief Professional is een tweejarige praktijkgerichte deeltijdopleiding met een wettelijk erkend hbo-5-diploma. De opleiding is toegankelijk voor iedereen met een mbo4-, havo- of vwo-diploma.

Brede scholen, integrale kindcentra, basisscholen, de kinderopvang en de jeugdzorg krijgen hiermee een opleiding die aansluit bij mbo4-opleidingen als onderwijsassistent, pedagogisch medewerker, sociaal-cultureel werker en sport- en bewegingscoördinator.

De ad-opleiding is door Iselinge Hogeschool, Graafschap College en het werkveld samen ontwikkeld. Deze sluit daardoor goed aan op zowel de praktijk als de vooropleiding. Tevens vormt de associate degree een goede opstap voor de hbo-bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs. 

Meer informatie over deze opleiding is te vinden via www.iselinge.nl/ad.

Vanaf vandaag is de voorinschrijving geopend.

 

Vijfentwintig nieuwe opleidingsscholen voor studenten van Iselinge Hogeschool

juli 2018

Vanaf aankomend studiejaar (2018-2019) kunnen studenten van Iselinge Hogeschool in Doetinchem op 25 nieuwe opleidingsscholen (waaronder 13 scholenkoppels) werkervaring opdoen. De groei van het aantal studenten op de pabo van Iselinge Hogeschool maakt het
noodzakelijk om het aanbod van opleidingsscholen in de regio Oost-Gelderland te vergroten. Voor het derde jaar op rij groeit de Doetinchemse hogeschool met meer dan 12 procent.

De opleiding tot leraar basisonderwijs vindt voor ruim 40 procent plaats in de praktijk. Het is daarom van groot belang dat voor dit deel van de opleiding kwalitatief hoogwaardige stageplaatsen beschikbaar zijn. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan de opleidingsscholen. Zo moeten ze beschikken over een actueel opleidingsplan, een gecertificeerde schoolopleider en getrainde mentoren. De opleidingsscholen zullen plaats bieden aan een leerteam van minimaal vier studenten. Scholen die te klein zijn om zelfstandig opleidingsschool te zijn, kunnen een scholenkoppel vormen met een andere opleidingsschool.

Iselinge Hogeschool werkt binnen het Partnerschap Opleiden in School Oost-Gelderland samen met 98 basisscholen die vallen onder de besturen: AccentScholengroep, Bastion, Delta Scholengroep, Stichting Essentius, Gelderveste, Stichting IJsselgraaf, LiemersNovum, De Korenburg, Stichting Oponoa, Paraat Scholen (LIMA + Reflexis), De Plakkenberg, Pro8, SKBG onderwijs en Het Timpaan.

Een volledig overzicht van alle opleidingsscholen is te vinden op www.iselinge.nl/opleideninschool.

opleidingsscholen_1003

bestuur_2048

Met de komst van nieuwe opleidingsscholen is er ook een wisseling van de wacht in de stuurgroep van Opleiden in School Partnerschap Oost-Gelderland. (v.l.n.r. Toon Geluk (bestuurder LiemersNovum), Ans van Eijndhoven (directeur-bestuurder Iselinge Hogeschool), Carolien van Riswijk (coördinator opleiding en veld, Iselinge Hogeschool), Albert Sluijter (bestuurder Essentius, voorzitter stuurgroep), Hennie van Schilt (bestuurder AccentScholengroep), Pieter-Jan Buhler (bestuurder LiemersNovum), Petra Krajenbrink (bestuurder IJsselgraaf), Wout Derksen (directeur-bestuurder Het Timpaan).

 

---

Goede uitslag reviewcommissie prestatieuitspraken 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Economische Zaken hebben een Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek ingesteld om advies te geven over het al dan niet behalen van de gemaakte prestatieafspraken.  Eind 2012 heeft het kabinet namelijk prestatieafspraken gemaakt met alle bekostigde hogescholen en universiteiten, zo ook met Iselinge Hogeschool. De Reviewcommissie heeft de Staatssecretaris van OCW over deze afspraken geadviseerd.De reviewcommissie geeft voor Iselinge Hogeschool drie maal een positief advies aan de minister. Het gaat om de volgende drie aspecten:

  • kwaliteit en excellentie;
  • studiesucces;
  • maatregelen.

Het eindadvies is te vinden op: http://www.rcho.nl/.

 

Iselinge Hogeschool 3e beste pabo van Nederland
1e plaats in regio Midden​-​ en Oost Nederland volgens ‘Keuzegids Hbo 2017’

​29 september 2016

​Vandaag is de ranking van H​bo-​opleidingen volgens de Keuzegids Hbo 2017 (www.keuzegids.nl)​ bekend gemaakt door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.).

Dit jaar is Iselinge Hogeschool nog verder gestegen in de ranking (van 70 punten in 2015 naar 74 punten in 2016) en behoort de Doetinchemse pabo tot de top drie van alle pabo’s in Nederland. In Midden- en Oost Nederland blijkt Iselinge Hogeschool de beste pabo te zijn.

De keuzegids schrijft over onze ranking: 'Doetinchem scoort het beste in deze regio. Dit komt onder andere doordat de experts erg onder de indruk zijn van deze opleiding. Met name de kwaliteit van de docenten vinden ze erg hoog. De studenten zijn vooral erg blij met de onderwijsruimtes.'

 

Persbericht:
Voorkomen van burn-out en uitval bij leraren

deftoolbox_4095

Als leraren basisonderwijs onvoldoende leren omgaan met professionele identiteitsspanningen in hun werk, vergroot dit het risico op burn-out en uitval.

Uit de praktijk zowel als uit onderzoek door een projectgroep van het Centre of Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM), blijkt dat aanstaande en beginnende leraren basisonderwijs diverse professionele identiteitsspanningen ervaren. Zij ervaren in hun beroepsuitoefening dan een conflict tussen wat zij persoonlijk relevant vinden en wat zij relevant vinden voor hun beroep.

Uit wetenschappelijk onderzoek van Pillen (2013) kwamen 13 spanningen naar voren. In het CEPM praktijk-interventie onderzoek is daaraan een veertiende toegevoegd en bleken de meest voorkomende spanningen:

  • Zorg willen dragen voor leerlingen versus de verwachting om te onderwijzen.
  • Het gevoel van niet competent zijn in termen van kennis versus de verwachting om een expert te zijn.
  • Ervaren van een verschil tussen de eigen, vaak impliciete theorieën en de theorieën die relevant zijn voor het lesgeven.
  • Tijd willen steken in het oefenen van lesgeven versus de druk ervaren om tijd te investeren in andere taken die deel zijn van de leraarstaken.
  • Balans werk en privé en werkdruk van het leraarsberoep.

Dergelijke professionele identiteitsspanningen kunnen zorgen voor gevoelens van onzekerheid en verlies aan passie, betekenisvolheid, betrokkenheid en controle over eigen handelen. Het vergrote risico op burn-out en uitval is mede gezien het komend lerarentekort, een urgent probleem. Het leren omgaan met identiteitsspanningen zorgt voor leraren met een stabiele positieve identiteit, die hart en ziel behouden voor leerlingen en voor het vak.

Binnen het project ‘Persoonlijk meesterschap op de werkplek’ van het CEPM (www.cepm.nl) onderzochten drie lerarenopleidingen (De Kempel, Christelijke Hogeschool Ede en Iselinge Hogeschool) welke professionele identiteitsspanningen op de werkplek worden ervaren door aanstaande en beginnende leraren en is ervaring opgedaan om hen hiermee te leren omgaan.

Het onderzoek onder 252 aanstaande en beginnende leraren en hun begeleiders resulteerde in een Toolbox ‘Professionele identiteitsspanningen’. Begeleiders, aanstaande en beginnende leraren kunnen deze Toolbox gebruiken bij het in beeld brengen van professionele identiteitsspanningen op de werkplek en het leren ermee om te gaan.

De pabo’s en scholen die betrokken zijn bij het CEPM gaan deze Toolbox ook inzetten in hun onderwijs en professionalisering van aanstaande en beginnende leraren.

8 september presenteerde het CEPM deze Toolbox die (aanstaande) leraren bij die spanningen een eigen weg helpt vinden. Meer informatie over deze Toolbox is te vinden via http://cepm.nl/over-cepm/opbrengsten/professionele-identiteitsspanningen/

 ---

Toolbox Professionele identiteitsspanningen door: Geldens, J., Groot, T., de, Bom, P., Schipper, H., & Maanen, N., van (2016). Utrecht: Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap.

Pillen, M. (2013). Professional identity tensions of beginning teachers (Proefschrift Technische Universiteit Eindhoven). Eindhoven: Eindhoven School of Education.

 

Iselinge Hogeschool schrijft lesmethode samen met basisscholen

voorkant_3508Op 8 juni werd op Iselinge Hogeschool het eerste exemplaar van het lesboek ‘Mijn pen heeft wat te vertellen’ uitgereikt aan de 11 jarige Jip. Het boek met uitgewerkt lessenserie over verhalen schrijven is tot stand gekomen in het leernetwerk ‘Schrijven Kun je Leren’. Docenten en studenten van de Iselinge Hogeschool, leerkrachten van basisschool ’t Montferland uit ’s- Heerenberg, basisschool Op Koers uit Varsseveld en basisschool De Regenboog en De Schakel uit Eibergen, namen deel aan dit leernetwerk. Samen hebben zij onderzocht op welke wijze leerkrachten kinderen kunnen verleiden om met plezier mooie, zelf gefantaseerde verhalen te schrijven.

 De schrijvende Jip staat afgebeeld op de voorkant van het boek. Hij staat symbool voor alle kinderen die middels deze lesmethode geïnspireerd worden tot het schrijven van prachtige verhalen.

 Het boek ‘Mijn pen heeft iets te vertellen’ geschreven door onderzoekers van de Doetinchemse Hogeschool: Eric Besselink en Eline Seinhorst. Het bestaat uit lessen verhalen schrijven voor de groepen vier tot en met acht. Het geeft handreikingen die leerkrachten helpen bij het ontwerpen van goede stelinstructies. Naast het boek kunnen leerkrachten basisonderwijs gebruik maken van een website waarop uitgewerkte lesmaterialen, werkbladen en videofilmpjes staan. De lesmethode wordt gratis ter beschikking gesteld aan alle basisscholen. Het boek en de bijbehorende digitale materialen en video’s zijn te vinden via www.iselinge.nl/verhalenvertellen.

Pers: Regio8
De Gelderlander

Persbericht: Iselinge Hogeschool scoort hoog op studenttevredenheid

De hbo-bacheloropleiding tot leraar Basisonderwijs van Iselinge Hogeschool scoort hoger dan het landelijk gemiddelde in de Nationale Studenten Enquete van Studiekeuze123. De Doetinchemse pabo scoort 4 op een schaal van 5 voor de studie in het algemeen. De studenten zijn met name tevreden over de voorbereiding op de beroepsloopbaan, inhoud, stage ervaring en studiefaciliteiten. De sfeer op de hogeschool krijgt een ruime 8,5 van de studenten (4,3 op 5 puntschaal).

 Ans van Eijndhoven (directeur Iselinge Hogeschool): “ik ben heel blij met deze prachtige beoordeling. Dit is waar wij het als Hogeschool voor doen. We vieren dit feest en tegelijkertijd nemen we de verbeterpunten serieus en gaan daarmee aan de slag”. De respons op Iselinge Hogeschool is dit jaar 60,1% dit is aanzienlijk hoger dan de landelijke respons van 42,9%.

 Dat het goed gaat met Iselinge Hogeschool blijkt ook uit het aantal inschrijvingen voor aankomend studiejaar. Een stijging van 60% maakt Iselinge Hogeschool één van de snelst groeiende pabo’s van Nederland. Bijzonder is dat 38% van de inschrijvingen man is. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde (in 2015 was het landelijk 21,7 % volgens cijfers Vereniging Hogescholen). De Hogeschool speelt een belangrijke rol bij de innovatie van het onderwijs in de regio. Een hoog percentage instroom heeft daardoor positieve impact op het onderwijs in de regio en daarbuiten.

Pers: De Gelderlander
Regio8

Nieuwsbericht

Wij nemen de basisschool over!

Het project 'wij nemen de basisschool over' is ook door de media niet onopgemerkt gebleven:
Jeugdjounaal
Gelderlander
StadDoetinchem
AaltensNieuws
Gelrefm 

Op 3 februari namen leerlingen van Christelijk College Schaersvoorde zes basisscholen uit de regio over. Ze deden dit onder begeleiding van pabo-studenten van Iselinge Hogeschool. De Havo 3 en Vwo 3 leerlingen verzorgen een dag lang het onderwijs. Iedere klas kreeg één basisschool toegewezen. De leerlingen van Schaersvoorde bereidde, onder leiding van de pabostudenten, allerlei innovatieve activiteiten voor. Voor groep 1 tot en met 8 van de zes basisscholen was 3 februari een inspirerende dag waarbij ze uitgedaagd werden om actief en onderzoekend te leren.

Tijdens het project leren de leerlingen van Schaersvoorde actief. Door iets voor te bereiden en aan anderen uit te leggen, leren zij het meest. Bovendien leren zij organiseren, plannen en samenwerken. Ze dagen de basisschoolleerlingen uit om te onderzoeken en actief te denken. Het was een leerzame en leuke dag voor de basisschoolleerlingen, de leerlingen van Schaersvoorde en voor de studenten van Iselinge Hogeschool.

Profielkeuze
In de derde klassen Havo en Vwo wordt de profielkeuze gemaakt. Om deze keuze bewust te kunnen maken is een goede voorbereiding noodzakelijk. Dit project zorgt ervoor dat de leerlingen van Schaersvoorde op een inspirerende manier kennis maken met allerlei vaardigheden die ze tijdens hun vervolgstudie en toekomstige loopbaan nodig kunnen hebben.

Basisscholen

De volgende basisscholen deden mee aan dit project: 't Bastion - Bredevoort, IKC de Bosmark - Dinxperlo, St. Liborius - Dinxperlo, OBS De Slinger - Aalten, St. Jozef - Aalten en Vrije School De Esch - Winterswijk.

 

Nieuwsbericht

Academische Werkplaats

De Academische Werkplaats in de pers:

3 februari 2016 - Samenwerkingsovereenkomst Academische Werkplaats ondertekend
 
Op 3 februari werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin drie partners hun samenwerking bezegelen rond het doen van

_mg_4398_2835

ontwerpgericht onderzoek in leernetwerken naar innovaties met in en voor het onderwijs. Namens de Open Universiteit werd een handtekening gezet door prof. Saskia Brand-Gruwel. Namens de opleidingsscholen tekende Albert Sluiter. Namens Iselinge plaatste Ans van Eijndhoven haar handtekening. Een moment om even bij stil te staan.

 

Nieuwsbericht

Echte toppers!

Dit zijn de Iselinge Toptalenten 2015: Roza Papenborg (1e prijs), Jory Tolkamp en Miranda Greven! Tijdens de feestelijke diploma-uitreiking op 1 juli ontvingen zij hun prijs uit handen van juryvoorzitter Ester Alake. Roza Papenborg zal namens Iselinge Hogeschool meedingen naar de landelijke Onderwijs toptalentprijs 2015. 

toptalenten_2015_small_725 

Nieuwsbericht

Veldcontactdag op Iselinge Hogeschool, een groot succes!

Doetinchem - 3 juni 2015

De veldcontactdag is een hoogtepunt. Op die dag ontmoeten studenten, interne opleiders, directeuren, bestuurders, externe stagebegeleiders en docenten elkaar, die verbonden zijn aan Iselinge Hogeschool. Ook dit keer was het weer een groot succes. Er werden sprankelende workshops verzorgd en inhoudelijke presentaties gegeven (o.a. over de opbrengsten van het Expertisecentrum voor Persoonlijk Meesterschap, CEPM).

Een fotoimpressie:

collage_veldcontactdag_3508

 


Persbericht

Positieve beoordeling pabo Iselinge Hogeschool

Doetinchem – 20 april 2015

De hbo-bacheloropleiding tot leraar Basisonderwijs van Iselinge Hogeschool is positief beoordeeld door de onafhankelijke Nederlands - Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Met name de excellente score voor het docententeam is opvallend. Verder scoort de Doetinchemse pabo 13 keer ‘goed’ en twee keer ‘voldoende’ op de 16 onderdelen.

Iselinge Hogeschool is weliswaar de kleinste hogeschool van Nederland, de kwaliteit wordt door zowel experts als studenten zeer hoog gewaardeerd. De NVAO is tot de conclusie gekomen dat studenten van Iselinge Hogeschool voldoen aan de hoge standaarden die gelden voor leerkrachten basisonderwijs. Zowel het werkveld als de alumni zelf zijn tevreden over wat ze tijdens de opleiding geleerd hebben. De afgestudeerden vinden goed hun weg naar de onderwijspraktijk of naar een vervolgopleiding.

Keuzegids 
De goede resultaten komen overeen met de conclusie uit de Keuzegids Hoger Onderwijs. Iselinge Hogeschool komt als beste pabo van Midden- en Oost Nederland uit de bus. Dit jaarlijkse onderzoek geeft de grote mate van tevredenheid van studenten weer.

Nieuwbouw
Iselinge Hogeschool blijft hard aan de weg timmeren. Met een grootschalige verbouwing zetten ze zich weer op de kaart als moderne hogeschool en kenniscentrum. 
Bericht

13 april 2015

Project derdejaars studenten van start

Het project waarbij de derdejaarsstudenten van Iselinge Hogeschool vier basisscholen overnemen is van start gegaan. Basisscholen Sint Jorisschool en Het Hof in Lichtenvoorde, Wis en Wierig in Gaanderen en basisschool de Dobbbelsteen in Ulft krijgen een week lang een totaal nieuw team van juffen en meesters. Op de website (http://jorisschool.weebly.com/) die de studenten van de Jorisschool hebben gemaakt kun je zien waar ze mee bezig zijn. Op www.facebook.com/onderweg-naar-iselinge kun je de reallifesoap volgen van één van de studenten. 

 


 

Persbericht

7 april 2015

Pabo College Tour op Iselinge Hogeschool door Joseph Oubelkas

De derde editie van Pabo College Tour, georganiseer door CEPM en Respect Education op Iselinge Hogeschool, was een zeer groot succes. Joseph Oubelkas, die onterecht gevangen zat in een Marokkaanse gevangenis, kwam vertellen over zijn leven en zijn visie op het leven. Deze collegetour werd georganiseerd ter voorbereiding op het project waarbij derdejaars pabostudenten vier basisscholen uit de regio gaan overnemen.

Geruisloos luisterden de pabostudenten naar het verhaal van Joseph. Wat uit zijn verhaal vooral naar voren komt is dat je in jezelf moet geloven, dat je jezelf niet moeten laten beïnvloeden door een organisatie, en dat jij het verschil kunt maken.

Joseph had een fijne jeugd, alles ging goed, al vroeg was hij afgestudeerd en begon een eigen IT bedrijf. Voor zijn werk moest hij een reis maken naar Marokko, daar ging het mis. Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek, waardoor hij in de gevangenis in Marokko belandde. Omdat hij onschuldig was, verwachtte hij snel vrij te zijn, echter was dit niet zo. De tijd dat hij in de gevangenis zat, is hij niet in een hoekje gaan zitten, in tegendeel. Hij leerde de Marokkaanse taal, zorgde voor de gevangenistuin, gaf Engelse les en sportlessen. In de tijd dat hij in de gevangenis zat, kreeg hij brieven van zijn moeder, de brieven gaven hem veel steun. Uiteindelijk werd Joseph overgeplaatst naar Nederland, daar werd hij vrijgelaten, omdat alles bewees dat hij onschuldig was. Zijn verhaal heeft hij opgetekend in het boek ‘400 brieven van mijn moeder’.

Het inspirerende verhaal van Joseph over persoonlijk leiderschap en meesterschap is een goede voorbereiding voor de derdejaars pabostudenten van Iselinge Hogeschool. Zij gaan vanaf 13 april vier basisscholen uit de regio overnemen. In deze week verzorgt een team van studenten het onderwijs aan alle groepen van een basisschool rond een bepaald thema. De studenten en de scholen bereiden zich hier weken op voor. De studenten van Iselinge Hogeschool houden een reallifesoap bij van hun week op de basisschool die zij overnemen. Via www.facebook.nl/onderweg-naar-iselinge kun je hun belevenissen volgen.  

20150402_112306_2560

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn