Leer voor je leven

Feiten en cijfers

Iselinge Hogeschool:

  • heeft één studierichting: de opleiding tot leraar basisonderwijs (voltijd, deeltijd, academisch);
  • neemt in het scholenveld van de Achterhoek en Liemers een belangrijke plaats in;
  • verzorgt meerdere diploma-opleidingen zoals Daltononderwijs, bewegingsonderwijs en diverse nascholingscursussen;
  • heeft ongeveer 400 studenten, waarvan in 2017 ongeveer 120 eerstejaarsstudenten;
  • is door de Nederlands/Vlaams Accreditatie Organisatie (NVAO) positief beoordeeld en dus geaccrediteerd;
  • is opgericht in 1984 als fusie van Rijkspedagogische Akademie C. Kleywegt en de Groen van Prinsterer Kweekschool.

Waardering

Studenten geven Iselinge Hogeschool een goede waardering. Dit blijkt uit de onderwijsvisitaties, de scores van de opleidingen in de jaarlijkse Keuzegids HBO, het jaarlijkse Elsevier-onderzoek 'De beste studies' en tevredenheidonderzoek onder de studenten. 

Lees meer

Erkenningen

  • Geaccrediteerd volgens de voorwaarden van het NVAO. Het NVAO geeft een deskundig en objectief oordeel over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.
  • Erkenning als opleiding primair onderwijs volgens de wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).
  • Erkenning als nascholingsinstituut voor leraren primair onderwijs volgens de WHH.
  • Erkenning door de Stichting ECABO als leerbedrijf volgens de wet Educatie en Beroepsonderwijs.
Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn